ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

09. 06. 2014.

 

ОБЈАВЉЕН ЈЕ НОВИ ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ ПОРЕСКОГ БИЛАНСА ЗА НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – ОБВЕЗНИКЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Министар финансија донео је нови Правилник о садржају пореског биланса за недобитне организације – обвезнике пореза на добит правних лица. Овим правилником прописује се садржај пореског биланса за друга правна лица (недобитне организације)  која остварују приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду.

Правилник о садржају пореског биланса за недобитне организације – обвезнике пореза на добит правних лица  објављен је у  „Службеном гласнику Републике Србије“, бр. 60/2014.

Правилник је ступио на снагу 7. јуна 2014. године.

Што се тиче попуњавања образаца ПБН – за обвезнике који примењују контни план за буџетски систем,  и ПБН-1 – за обвезнике који примењују контни оквир за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике,  нема никаквих измена.

Новина је што су прописани нови обрасци, и то:

    1. ПБН-2 -  За обвезнике који примењују контни оквир за Банке,  и

    2. ПБН-3 – за обвезнике који примењују контни оквир за Народну банку Србије.