ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

08. 12. 2014.

 

ПРИЈАВА ПРЕДУЗЕТНИКА О ВОЂЕЊУ ПОСЛОВНИХ КЊИГА ПО СИСТЕМУ ДВОЈНОГ КЊИГОВОДСТВА ЗА 2014. ГОДИНУ

 

Агенција за привредне регистре (АПР) објавила је на својој интернет страници обавештење у којем обавештава све предузетнике који самостално обављају привредну делатност ради стицања добити, а који пословне књиге за 2014. годину воде по систему двојног књиговодства, да су дужни да о томе у писаној форми обавесте АПР пре почетка састављања финансијских извештаја. Поред тога, АПР је предузетницима омогућила да пријаву о вођењу пословних књига по систему двојног књиговодства за 2014. годину изврше путем веб апликације, уместо писане форме.

У наставку дајемо текст обавештења са сајта АПР-а:

 

„Пријава предузетника о вођењу пословних књига по систему двојног књиговодства за 2014. годину

 

Агенција за привредне регистре обавештава све предузетнике који самостално обављају привредну делатност ради стицања добити, а који пословне књиге за 2014. годину воде по систему двојног књиговодства, да су дужни да о томе у писаној форми обавесте Агенцију за привредне регистре пре почетка састављања финансијских извештаја.

 

Уместо писане форме, АПР је предузетницима омогућила да пријаву о вођењу пословних књига по систему двојног књиговодства за 2014. годину изврше путем веб апликације објављене у Регистру финансијских извештаја и података о бонитету, на линку „Предузетници - Обавештење о вођењу пословних књига по систему двојног књиговодства“. Уношењем матичног броја и осталих података, предузетник се аутоматски пријављује у базу обвезника за подношење финансијских извештаја за 2014. годину.

Уколико се предузетници на време не пријаве да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства неће бити у могућности да саставе и доставе Регистру финансијских извештаја у Агенцији за привредне регистре податке за статистичке потребе (рок 28. фебруар), као ни финансијске извештаје (рок 30. јун) за 2014. годину, применом посебног информационог система, у складу са одредбама новог Закона о рачуноводству.

Предузетници који су престали да воде двојно књиговодство, такође, су дужни да до 31.12.2014, у слободној форми, о томе обавесте Агенцију.

С обзиром на све новине у примени новог Закона, Агенција ће на својој интернет страни благовремено обавестити све обвезнике о начину састављања и достављања финансијских извештаја за 2014. годину.“