ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

07. 02. 2014.

 

НА САЈТУ АПР-А ЈЕ ОБЈАВЉЕНА АПЛИКАЦИЈА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

 

Агенција за привредне регистре (АПР) обавестила је све заинтересоване кориснике да је, 3. фебруара 2014. године, на својој интернет страни www.apr.gov.rs у одељку „Финансијски извештаји и бонитет“ објављена апликација Агенције за састављање финансијских извештаја за 2013. годину.