ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

02. 06. 2014.

 

СТОПЕ ДОПРИНОСА ЗА ПИО СЕ ПОВЕЋАВАЈУ, А СТОПЕ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ СЕ СМАЊУЈУ ОД 1. АВГУСТА 2014. ГОДИНЕ

 

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осиграње и Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана. Ови закони објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 57/14 од 30. 5. 2014. године.

Одредбе Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осиграње које се односе на повећање стопе доприноса за ПИО са 24% на 26% и смањење стопе доприноса за здравствено осигурање са 12,3% на 10,3% примењиваће се од 1. августа 2014. године (као што смо и најавили 29. маја на нашој интернет страници). Нове стопе примењиваће се на све исплате прихода физичких лица (зараде, накнаде зарада, накнаде по уговорима и др.) почев од 1. августа, независно од тога за који месец се врши исплата прихода.

Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана и одредаба Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање којима је предвиђено стимулисање новог запошљавања примењиваће се од 1. јула 2014. године, као што је и најављено.