ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

01. 07. 2014.

ПРЕСТАЛА ЈЕ ДА ВАЖИ УРЕДБА О ПОДСТИЦАЊУ ЗАПОШЉАВАЊА

Пореска управа је на свом веб сајту објавила вест о подношењу ПДВ пријава почев од 1. јула 2014. године. Наиме, у складу са одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, од 1. јула 2014. године пореска пријава за ПДВ (Образац ПП ПДВ) моћи ће да се поднесе само електронски, и то:

Уредба о подстицању запошљавања („Службени гласник РС“, бр. 32/11 и 34/11) престала је да важи.

Донета је Уредба о престанку важења Уредбе о подстицању запошљавања, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 65/14 и  ступила је на снагу 28. јуна 2014, а примењује се од 1. јула 2014. године.

Лице које је до дана почетка примене ове уредбе стекло право на субвенцију из Уредбе о подстицању запошљавања, наставља и даље да остварује то праву у складу са њом.