ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

31.05.2013.

 

САОПШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ВЕЗИ СА
СМАЊЕЊЕМ ПОРЕСКЕ СТОПЕ И ПРЕКЊИЖАВАЊЕМ

 

 

Централа Пореске управе је на својој интернет страници објавила саопштење за медије следеће садржине:

„Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, стопа пореза на зараде смањена је са 12 на 10%, а законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, за пензијско и инвалидско осигурање повећана је стопа са 22 на 24%.

Имајући у виду да су неки обвезници извршили исплате зарада данас 30.05.2013, са обрачуном пореза на зараде од 12% уместо са стопом од 10% као и да су извршили обрачун доприноса по стопи од 22 уместо 24%, обавештавамо Вас да ће Пореска управа – Централа извршити прекњижавање по службеној дужности у износу од 2% са пореза на зараде на доприносе ПИО.

Порески обвезници који су данас извршили исплате зарада и предали пореске пријаве, треба да поднесу Измењену пореску пријаву, а оне који су извршили исплату а још нису предали пријаву, потребно је да предају исправну пријаву.“

Наведено саопштење односи се само на зараде које су исплаћене 30. маја 2013. године.

С обзиром на то да се основице за обрачун пореза и доприноса за ПИО на зараде разликују, да је коришћена пореска олакшица од 8.776, уместо 11.000, поставља се питање како ће Пореска управа утврдити износе за прекњижавање због промене стопа. Због тога, препоручујемо претплатницима који су 30. маја зараде исплаћивали по старом да уз исправну пореску пријаву (односно измењену пореску пријаву) коју су саставили у складу са измењеним одредбама закона, поднесу захтев за прекњижавање са тачно утврђеним износима.

Исплатиоци осталих прихода код којих је дошло до измена у обрачуну (ауторски хонорари, уговор о делу итд.), који су јуче плаћали накнаде по старом, треба да обрачунају порез и доприносе по измењеним прописима и да поднесу исправне пореске пријаве (односно измењене пореске пријаве, ако су већ поднели пријаве по старом).

Подсећамо да се пореске пријаве за мај подносе до 5. јуна 2013. године. Изузетно, велики порески обвезници подносе пореску пријаву истог дана када је извршена исплата, а најкасније у року од два дана од дана исплате прихода који се опорезује по одбитку.