ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

29. 10. 2013.

 

ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РАЧУНОВОЂЕ И ДРУГЕ ОБВЕЗНИКЕ
ЗА ЛИЦЕНЦУ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
ЗАКАЗАНО ЈЕ ЗА 28. НОВЕМБАР 2013. ГОД.

 

Управа за спречавање прања новца објавила је на својој интернет страници oбавештење да ће полагање за стручни испит за добијање лиценце за обављање послова у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма бити одржано 28. новембра 2013. год. и да је крајњи рок за пријаву за новембарски испитни рок 4. новембар.

Из обавештења Управе преносимо следећи део:

Стручни испит за друштва за управљање инвестиционим фондовима, лица која се баве факторингом и форфетингом, даваоце финансијског лизинга, брокерско-дилерска друштва, друштва за осигурање, друштва за посредовање у осигурању, друштва за заступање у осигурању и заступнике у осигурању који имају дозволу за обављање послова животног осигурања, правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга, предузећа за ревизију, банке, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, лица која се баве поштанским саобраћајем, оджаће се дана 28. новембра 2013. године у Београду у Привредној комори Београда (VI спрат), Улица кнеза Милоша бр. 12.

Рок за пријаву за полагање стручног испита који ће се одржати дана 28 новембра 2013. године у Београду истиче 4. новембра 2013. године.

Пријаве примљене после 4.11.2013. године неће бити прихваћене за полагање у новембарском испитном року.

Обавештавамо све кандидате који су раније извршили пријаву испита и из неког разлога нису изашли на полагање као и кандидате који су већ извршили пријаву испита да не морају поново слати пријаве. Сви кандидати ће бити обавештени путем имејла о тачном времену и месту полагања најкасније 3 дана пре датума полагања. Уколико је кандидат који је извршио пријаву спречен да приступи испиту из оправданих разлога, потребно је да одмах путем имејла, на адресу [email protected], пошаље молбу за одлагање испита за први наредни рок, наводећи разлоге због којих је спречен да полаже.

Заинтересовани кандидати пријављују испит на следећи начин:

Потребно је попунити образац пријаве за полагање стручног испита а затим тако попуњен образац проследити електронским путем, на имејл адресу: [email protected] или послати препорученом поштом, на адресу: Управа за спречавање прања новца, Масарикова 2, 11000 Београд. Прописани образац за пријаву (П1) се налази на сајту Управе за спречавање прања новца у фолдеру Лиценце/Пријава.

Кандидати који су извршили пријаву за полагање стручног испита обавезну литературу за полагање могу пронаћи на сајту www.apml.org.rs, фолдер Лиценце/ Литература.“

На сајту је објављен и списак литературе за сваку категорију обвезника посебно.

Обавезна литература за кандидате који полажу стручни испит за област рачуноводство и ревизија је: 

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр.20/2009,72/2009 и 91/2010);

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ 7/2010 и 41/2011);

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 89/2008);

5. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга;

6. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга.

Напомињемо да је комплетна литература садржана у „Регистру прописа“ бр. 6/12.

 

Нови Семинар за рачуновође у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма одржава се у просторијама Привредног саветника 6. и 7. новембра 2013. год. Детаљи у вези са семинаром дати су на сајту у рубрици Образовни центар, као и у следећем линку.

Пријавањивање на семинар може се извршити и директно на сајту Привредног саветника.