ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

27.03.2013.

 

 

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАТИВНЕ
ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ДО 30. ЈУНА 2013. ГОДИНЕ

 

У „Службеном гласнику РС“, бр. 28/13 објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о информативној пореској пријави, који се примењује од 27. марта 2013. године.  Овим правилником продужен је рок за достављање информативне пореске пријаве уместо до 31. марта 2013. године до 30. јуна 2013. године.

 

Правилником о информативној пореској пријави, прописана је обавеза достављања података о имовини физичких лица, чија је укупна вредност у земљи и иностранству, на дан 1. јануара 2013. године, већа од 35.000.000 динара и подаци о имовини физичких лица која су повезана са обвезником подношења пријаве о чему смо детаљно писали у „Привредном саветнику“, бр. 24/2012 и 7/2013.

 

Осим продужетка рока за подношење информативне пореске пријаве, извршеним изменама Правилника о информативној пореској пријави, повећан је цензус за пријављивање права својине на другим покретним добрима појединачне вредности, са раније прописане вредности веће од 100.000 динара на вредност већу од 550.000 динара. Према томе, овом изменом изузима се од обавезе пријављивања остала покретна имовина физичких лица чија је појединачна вредност мања од 550.000 динара.