ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

19.04.2013.

 

ПОВЕЉА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА

 

Пореска управа је на свом сајту објавила Повељу о правима и обвезама пореских обвезника коју можете преузети и преко нашег сајта кликом на линк доле.

 

Циљ ове брошуре је да се пореским обвезницима на једноставан и разумљив начин објасне права и обавезе у порескоправном односу која су прописана Законом о пореском поступку и пореској администрацији.

 

Из садржаја ове брошуре издвајамо део у коме је наведено да порески обвезници који су незадовољни одлукама, услугама и поступцима Пореске управе имају право да се жале на један од препоручених начина:

  • ако имате разлога за жалбу најпре треба да покушате да решите проблем у разговору са пореским службеником са којим сте сарађивали или са његовим непосредним руководиоцем
  • ако нисте задовољни начином на који се разматра Ваша жалба или имате примедбе на рад запослених у Пореској управи, можете писати на: Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Саве Машковића 3-5, 11000 Београд или електронском поштом на адресу: [email protected]
  • можете се обратити за помоћ заштитнику грађана, Београд, ул. Делиградска број 16, телефон 011/ 2068 100, e-mail: [email protected]

 

Преузми брошуру Повеља пореских обвезника: права и обавезе