ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

16.9.2013.

 

ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА ЗА ИНОВАЦИЈУ ЗНАЊА
ИЗ ОБЛАСТИ ТРАНСФЕРНИХ ЦЕНА ПОЧИЊЕ 11. ОКТОБРА 2013. ГОД.

 

Обавештавамо Вас да први циклус студија за иновацију знања из области трансферних цена, које заједнички организују Привредни саветник и Правни факултет Универзитета у Београду, почиње 11. октобра 2013. год. (петак). Сви полазници који су укључени у прву групу ће лично бити обавештени о датуму почетка студија.

Слободних места још има, а крајњи рок за уплату за прву групу је 30. септембар 2013. год.

За лица која се пријаве и уплату изврше после 30. септембра студије ће бити одржане у другом циклусу у првој половини новембра 2013. год. Тачан датум за другу групу ће бити накнадно утврђен и објављен, када се пријави довољан број лица за одржавање (минумум је 30 пријављених).

За полазнике са високом стручном спремом настава се одржава на Правном факултету Универзитета у Београду и то: петком у времену од 17.00-20.00 часова (4 часа) и суботом од 10:00-15.00 часова (6 часова). Предавачи су саветници и порески стручњаци из Привредног саветника и Правног факултета Универзитета у Београду.

За полазнике са средњом и вишом школском спремом студије ће по истом програму, са истим предавачима и истом висином надокнаде, самостално организовати Привредни саветник у својим просторијама. Једина разлика је да ће настава бити одржана у просторијама образовног центра Привредног саветника и уверење о положеном испиту ће издати Привредни саветник. За одржавање семинара о трансферним ценама за полазнике који немају факултет, већ средњу и вишу школску спрему, такође је потребан је минимум од 30 пријављених, а о тачном датуму накнадно ћемо Вас обавестити.

Све остале информације у вези студија за иновацију знања из области трансферних цена објављене су у ПС 16/2013, на сајту www.privsav.rs, као и у следећем линку.