ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

13.05.2013.

 

БЕСПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ АДРЕСЕ ЗА ПРИЈЕМ ПОШТЕ, ИНТЕРНЕТ АДРЕСЕ И КОНТАКТ ПОДАТАКА

 

 

На сајту АПР објављено је саопштење привредним субјектима да Агенција за привредне регистре од 1. мaја 2013. године пружа могућност да привредни субјекти региструју електронску адресу за пријем поште (e-mail адресу), интернет адресу и своје контакт податке без плаћања накнаде. Ови подаци биће објављени на званичној интернет страници АПР-а, уз остале регистроване податке о привредном друштву или предузетнику.

 

Бесплатна регистрација и промена наведених података омогућена је на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник“ бр. 39/ 2013, од 30.04.2013).

 

Да би АПР регистровала ове податке, привредни субјекти треба да унесу своје податке о електронској адреси за пријем поште, интернет адреси и контакт телефоне у регистрациону пријаву за оснивање или накнадно, кроз упис или промену других података, а Агенција ће их бесплатно регистровати и објавити на својој интернет страници, на линку Претрага података.

 

Регистрацијом електронске адресе за пријем поште биће олакшана комуникација између Агенције и привредних субјеката у току самог поступка обраде предмета, а ови подаци послужиће и за креирање нових електронских сервиса захваљујући којима ће привредницима бити омогућено да и сами промене одређене податке, без подношења регистрационе пријаве на шалтеру АПР-а.

 

Ово представља и корак ка успостављању електронске регистрације за коју се Агенција за привредне регистре убрзано припрема, стварајући услове за његову скорашњу примену.