ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

13.05.2013.

 

ПОЧИЊЕ СТАЛНА КОНТРОЛА ИЗДАВАЊА ФИСКАЛНИХ РАЧУНА

 

 

Пореска управа Републике Србије је на свом сајту објавила обавештење пореским обвезницима који су дужни да евидентирају промет преко фискалне касе, да ће почев од наредне седмице интензивирати контролу издавања фискалних рачуна.

 

Контроле ће бити континуиране и честе, па с тим у вези обавештава обвезнике да ће Пореска управа предузимати мере из своје надлежности, према свима који не евидентирају промет на законом прописани начин.