ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12.2.2013.

 

 

ОБЈАВЉЕНЕ СУ ТРЖИШНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ ЗА ОБРАЧУН КАМАТА ВАН ДОХВАТА РУКЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

 

Министарство финансија и привреде је на свом сајту објавило Објашњење о тржишним каматним стопама (по принципу „ван дохвата руке“ ) које се користе приликом обрачуна камата ван дохвата руке на зајмове и кредите од повезаних лица за 2012. годину. Те каматне стопе су приказане у табели.

 

Просечно пондерисана референтна каматна стопа
Народне банке Србије

 

9,66%

Просечно пондерисана каматна стопа
по којој су се домаће банке задуживале у иностранству

  • за кредите закључење у еврима
  • за кредите закључење у швајцарским францима

 

 

 

2,76%

2,98%

 

Детаљан чланак о обрачуну камата ван дохвата руке дали смо у ПС 3-4/2013. год.

За преузимање комлетног текста објашњења Министарства кликните овде.