ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

07. 12. 2013.

 

СТУПИО ЈЕ НА СНАГУ СЕТ ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ЗАКОНА

 

Скупштина Србија усвојила је пакет од 11 закона неопходних за усвајање Предлога закона о буџету за 2014. годину.

Усвојени су:

- Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему;

- Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању;

- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана;

- Закон о изменама и допунама Закона о дувану;

- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност;

- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица;

- Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији;

- Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање;

- Закон о измени Закона о платама државних службеника и намештеника,

- Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору и

- Закон о враћању одузете имовине и обештећењу.

 

Усвојени закони објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 108/13 од 6. децембра 2013. године, а ступају на снагу 7.12. 2013. године. Већина одредби ових закона примењују се од дана ступања на снагу, а неке се примењују од 1. јануара 2014. године.

О предлозима ових закона писали смо у „Привредном саветнику“ бр. 22 и 23/13. О примени нових пореских и других прописа  детаљно ћемо говорити на саветовањима која се одржавају у току наредне недеље у десет градова у Србији.