ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

02.04.2013.

 

 

ЗАМЕНА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2012. ГОД.
МОГУЋА ЈЕ ДО 9. АПРИЛА 2013. ГОДИНЕ

 

На свом сајту Агенција за привредне регистре је објавила следеће саопштење у вези са завршетком прелиминарне збирне обраде годишњих финансијских извештаја за 2012. год, што је уједно последњи датум за подношење захтева за замену регистрованог финансијског извештаја.

„Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава сва привредна друштва и задруге, огранке страних правних лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност на подручју Републике Србије, као и сва друга правна лица (удружења, политичке и друштвене организације, установе, синдикалне организације) и предузетнике који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства да је уторак, 9. април 2013. године, последњи датум до када је могуће поднети захтев за замену регистрованог редовног годишњег финансијског извештаја за 2012. годину, сагласно прописима.
Регистар финансијских извештаја и података о бонитету неће прихватати замене редовних годишњих финансијских извештаја за напред наведене обвезнике достављене после наведеног датума, односно даља корекција података у поменутим извештајима биће могућа само на основу извештаја ревизора (за обвезнике ревизије) или налога надлежног државног органа.

После окончања прелиминарне збирне обраде редовних годишњих финансијских извештаја за наведене обвезнике, Регистар ће објавити индивидуалне податке из регистрованих извештаја на интернет страни АПР.“

Према томе, привредна друштва, задруге, огранци страних правних лица који обављају делатност у нашој земљи, друга правна лица  и предузетници који воде књиге по систему двојног књиговодства захтев за замену регистрованог годишњег финансијског извештаја могу да да поднесу најкасније до 9. априла 2013. године (уторак). Чланак на ову тему објавили смо у ПС 8/2013