ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

31.7. 2012.

 

OДЛОЖЕНА ПРИМЕНА ПРИНУДНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ

 

На свом сајту 30. јула 2012. год. Агенција за привредне регистре објавила је мишљење бр. 011-00-163/2012-06 у којем је саопштено да се, до доношења измена и допуна Закона о привредним друштвима, одлаже примена института принудне ликвидације. Линк на текст мишљења дат је у наставку:

 

ЛИНК НА ТЕКСТ МИШЉЕЊА