ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

29. март 2012.

 

 

 

Минимална зарада од 1. априла износи 115 динара, а неопорезиви износ зараде је и даље 7.822 динара

 

Социјално-економски савет Републике Србије донео је Одлуку о висини минималне зараде, која је објављена у “Службеном гласнику РС”, бр. 22/12. Висина минималне зараде, без пореза и доприноса, за период јануар – март 2012. године износи 102 динара (нето) по радном часу.

Висина минималне зараде, без пореза и доприноса, за период април 2012 – фебруар 2013. године износи 115 динара (нето) по радном часу.

За све исплате после 1. априла 2012. године важи минимална зарада у висини 115 динара (нето). Минимална зарада за март која се исплаћује у априлу износи 20.240,00 динара нето, односно 27.534,04 динара бруто.

Основица за обрачун пореза на зараде је износ бруто зараде умањен за износ од 7.822 динара. (од 1. фебруара 2012. године). Овај неопорезиви износ примењује се до даљег. На 47. редовној седници чланови Социјално-економског савета Републике Србије постигли су договор о томе да Влада од априла ове године повећа неопорезиви део зараде на износ од 10.000 динара. Да би се овај договор примењивао, потребно је да Народна Скупштина Републике Србије измени Закон о порезу на доходак грађана.