ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

29. 02. 2012.

 

БЛИЖЕ СЕ РОКОВИ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА


Све спортске организације имају обавезу да до 12. априла поднесу пријаву за превођење у регистар који води АПР (укључујући и оне које су уписане у регистрар удружења, а област остваривања циљева им се односи на спорт), у складу са одредбама Закона о спорту. Постојеће задужбине и фондације имају рок до 01.03.2012. године да ускладе свој статут и друге опште акте са новим закономи предају пријаву усклађивања Агенцији, складу са Законом о задужбинама и фондацијама.