ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

28. 3. 2012.

 

Управа за спречавање прања новца донела је Смернице за рачуновође и ревизоре

На основу члана 87. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма Управа за спречавање прања новца је донела смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга.

Обвезници су дужни да своје интерне акте ускладе са смерницама у року од 30 дана од дана објављивања ових смерница на вебсајту Управе.

О примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма писали смо детаљније у „Привредном саветнику“, бр. 8/12.

Текст смерница може се преузети одавде: