ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

20.12.2012.

 

 

ЧЛАНЦИ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНАО РАЧУНОВОДСТВУ
И ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ И СЕРТИФИКОВАЊУ РАЧУНОВОЂА

 

 

 

Осврт на реаговање једног квази удружења грађана на наше критике
нацрта закона о рачуноводству и ревизији
- ПС 24/12 стр. 6

 

Цертификовање рачуновођа као изговор за лично богаћење - ПС 24/12 стр. 12

 

Поводом памфлета „Ко и зашто изврће руглу глобалне стандарде
и професионалне рачуновође“
- ПС 21 и 22/12 - стр. 6

 

Нацрт Закона о рачуноводству и нацрт Закона о ревизији
као стратегија придруживања IFAC-у
- ПС 20/12 - стр. 5

 

Нацрт Закона о рачуноводству поново се подмеће као кукавичје јаје - ПС 20/12 - стр. 8

 

Осврт на Нацрт новог Закона о ревизији - ПС 20/12 стр. 15

 

Неадекватност примене МСФИ за мала и средња правна лица у Србији - ПС 20/12 стр. 22