ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

1. 3. 2012.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА УПРАВОМ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА


Привредни саветник је 29.2.2012. године потписао споразум са Управом за спречавање прања новца. Овим споразумом је предвиђено да ће Управа објављивати образложења и коментаре прописа из области спречавања прања новца и финансирања тероризма, као и стручне текстове, у публикацијама Привредног саветника. Такође, у најскорије време биће прецизирани модалитети сарадње у едукацији обвезника, пре свега рачуновођа и ревизора, којима у текућој години предстоји полагање стручног испита за лиценцу за обављање послова овлашћеног лица за спречавање прања новца и финансирања тероризма. Управа је надлежна за надзор над спровођењем одредби Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма од стране овлашћених ревизора и друштава за ревизију и предузетника и правних лица који пружају рачуноводствене услуге, тако да ће сарадња са Привредним саветником на прави начин приближити ову групу обвезника и Управу као надзорни орган у погледу обавеза по закону и начина њиховог испуњавања.