ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

19. април 2012

 

 

Завршетак прелиминарне збирне обраде годишњих финансијских извештаја за 2011. годину

 

Агенција за привредне регистре (АПР) је на својој интернет страници (www.apr.gov.rs) објавила саопштење у којем обавештава сва привредна друштва и задруге, огранке страних правних лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност на подручју Републике Србије, као и сва друга правна лица (удружења, политичке и друштвене организације, установе, синдикалне организације) и предузетнике који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства да је четвртак, 26. април 2012. године, последњи датум до када је могуће поднети захтев за замену регистрованог редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. годину, сагласно прописима.

 

Регистар финансијских извештаја и података о бонитету неће прихватати замене редовних годишњих финансијских извештаја за напред наведене обвезнике достављене после наведеног датума, односно даља корекција података у поменутим извештајима биће могућа само на основу извештаја ревизора (за обвезнике ревизије) или налога надлежног државног органа.

 

После окончања прелиминарне збирне обраде редовних годишњих финансијских извештаја за наведене обвезнике, Регистар ће објавити индивидуалне податке из регистрованих извештаја на интернет страни АПР.