ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

19. март 2012.

 

ПОРЕСКА УПРАВА ЈЕ УВЕЛА НОВИ СЕРВИС ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА

 

Од 15. марта 2012. године Пореска управа уводи нову услугу пореским обвезницима, пружање појединачних информација о стању на пореским рачунима преко Контакт центра. Позивом Контакт центра порески обвезници имају могућност да доставе захтев за добијање појединачних информација о стању на свом пореском рачуну.

У том циљу потребно је да доставити адресу е-поште, као и званичне бројеве телефона (фиксне и мобилне телефоније) које ће се користити у комуникацији, попуњавањем обрасца који је дат на следећем линку: http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/pdf/ObrazacKontaktCentar.pdf  и слањем истог редовном поштом на адресу:

Пореска управа
Поштански фах 107
11050 Београд 22.

Додатне информације могу се добити у Контакт центру Пореске управе телефоном на број

0700 700 007

или позивом са мобилног телефона на број

011 33 10 111.