ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

13. март 2012.

 

Од априла минимална зарада износи 115 динара

На интернет страници Владе Републике Србије објављена је информација да је  Социјално-економски савет Републике Србије донео одлуку да минимална зарада по радном часу (нето) за период јануар – март ове године износи 102 динара, док ће за период април 2012. – фебруар 2013. године износити 115 динара.

На 47. редовној седници чланови Савета постигли су договор о томе да Влада од априла ове године повећа неопорезиви део зараде на износ од 10.000 динара. Да би се овај договор примењивао, потребно је да Народна Скупштина Републике Србије измени Закон о порезу на доходак грађана до краја овог месеца.