ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

20.6. 2012.

 

 

Одложена је примена Уредбе о платама за запослене у здравственим установама за три месеца

 

 

Влада Републике Србије усвојила је на предлог Министарства здравља Уредбу о измени Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује на основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама („Службени гласник РС“, бр. 63/12, у даљем тексту Уредба).

Предложеном изменом предвиђено је да ова Уредба почне да се примењује на обрачун и исплату плата запослених у здравственим установама од 1. октобра 2012. године, уместо од 1. јула 2012. године, како је првобитно било предвиђено.