ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

2. септембар 2011.

РЕГИСТАР СПОРТСКИХ УДРУЖЕЊА ПОЧЕЋЕ ДА РАДИ 23. СЕПТЕМБРА 2011. ГОДИНЕ

Агенција за привредне регистре је објавила да ће Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта почети са радом 23. септембра 2011. године, у складу са одредбом члана 194. Закона о спорту («Службени гласник» бр. 24/2011 од 04.04.2011 године).
На сајту Агенције (www.apr.gov.rs) доступни су примерци образаца за регистрацију, прописане процедуре и остале информације у вези са поступком регистрације у Регистру спортских удружења.