ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

1. септембар 2011.


ОД 1. СЕПТЕМБРА 2011. ГОДИНЕ СТУПА НА СНАГУ ОБАВЕЗА ДОСТАВЉАЊА УГОВОРА О РЕСТРУКТУРИРАЊУ АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ


Закон о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава („Службени гласник РС“, бр.36/2011) ступио је на снагу 2. јуна 2011. године и почиње да се примењује 1. септембра 2011. године.


Одредбом члана 14. став 1. наведеног закона прописано да се финансијско реструктурирање окончава уговором о финансијском реструктурирању (прописани су елементи које овај уговор треба да садржи). Одредбом става 3. овог члана прописано је да дужник мора најкасније у року од два радна дана од дана закључења уговора да достави закључени уговор о реструктурирању регистру привредних субјеката ради регистрације забележбе о постојању тог уговора.


Сагласно са изнетим, почевши од 1. септембра 2011. године, привредна друштва – дужници која се, у складу са Закон о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава, налазе у поступку финансијског реструктурисања дужна су да у року од два радна дана од дана закључења уговора доставе закључени уговор о реструктурирању регистру привредних субјеката (Агенцији за привредне регистре) ради регистрације забележбе о постојању тог уговора.


О примени Закона о финансијском реструктурирању писали смо у ПС 13-14/2011.