ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ СА ЈАВНОГ ДЕЛА САЈТА

26. децембар 2009.
Обрасци о извештавању у пословању са иностранством

23. децембар 2009.
Обрасци за евиденцију у трговини на мало, трговини на велико и вршењу услуга у промету

19. новембар 2009.
Обрасци прописани правилником о обрасцу потврде о резидентности

15. јануар 2009.
Модел напомена уз финансијске извештаје

27. новембар 2008.
Пример Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама

Јануар 2004.
Варијанте програма за израчунавање контролног броја у позиву на број по моделу 97 и 22

 

 

 

 

 

 


Јануар 2010. године.

 

ПРОГРАМИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ КОНТРОЛНОГ БРОЈА У ПОЗИВУ НА БРОЈ
ПО МОДЕЛУ 97 И 22

 

За израчунавање контролног броја у позиву на број по моделу 97 или по моделу 22, доступни су следеће верзије програма:

  1. Програм Привредног саветника из јануара 2004. године, за израчунавање контролног броја у позиву на број по моделу 97, који претплатници могу преузети са нашег сајта и користити на својм рачунару;

  2. Програм у Excelu Министарства финансија из 2003. године за израчунавање позива на број одобрења по моделу 97 и моделу 22, код попуњавања налога за пренос средстава приликом плаћања јавних прихода. Овај програм у 2010. години нисмо пронашли на сајту Министарства финансија. Практична страна овог програма је у томе што је у сам програм имплементиран шифрарник региона, градова и општина, потребан за дефинисање позива на број и израчунавање контролног броја. Међутим, овај шифрарник није у међувремену ажуриран, тако да је могуће да корисници не пронађу шифре неких нових општина;

  3. На сајту Министарства финансија - Пореске управе, налази се Интернет апликација за израчунавање контролног броја за уплату јавних прихода, по моделу 97 и по моделу 22.

У програмима Привредног саветника контролни број по моделу 97 може се израчунати за позив на број који може бити алфа-нумерички (са словима и/или бројевима), док се контролни број у програмима Министарства финансија израчунава само за позив на број који је неумерички (без слова).

У низу знакова позива на број у програму Привредног саветника могу се користити:
- цифре: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 и 0;
- латинична слова: A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z

 

ПРЕУЗИМАЊЕ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ КОНТРОЛНОГ БРОЈА ПО МОДЕЛУ 97

Претплатници Привредног саветника могу, за своје потребе, бесплатно преузети програм Привредног саветника за израчунавање контролног броја у позиву на број по моделу 97. Програм је тестиран на рачунарима са Windows XP оперативним системима. Преузети програм претплатници могу користити за своје потребе на својим рачунарима и немју право даље дистрибуције овог програма.

Документ који се преузима је з WinZip формату (254 KB), а садржи:
- Програм - KontrolniBroj.exe (254 KB);
- Упутство за инсталацију - копирање програма, Word документ, (139 KB);
- Упутство за рад са програмом, Word документ, (128 KB).

За преузимање програма кликните овде!

 

ПРЕУЗИМАЊЕ ПРОГРАМА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ИЗ 2003. ГОДИНЕ

Прва верзија овог програма публикована је на сајту Министарства финансија 2002. године. Програм је имао неколико модификација, а задња верзија је из марта 2003. године под називом Excel фајла: kontrol2.xls. Као што смо навели у уводном делу ове странице, у овај програм имплементиран је шифрарник региона, градова и општина, што га чини практичним за коришћење за дефинисање позива на број и израчунавање контролног броја код попуњавања налога за пренос средстава приликом плаћања јавних прихода.

За преузимање програма: kontrol2.xls (372 KB), кликните овде!

 

На почетак стране!