ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

П Д В
У ГРАЂРВИНАРСТВУ
- промет добара, услуга и закуп -

II измењено и допуњено издање
јун 2008. год.

 


ЦЕНА ПРИРУЧНИКА:

  1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ 6.000 динара;

  2. За остале купце цена са ПДВ 10.000 динара.

 

Преузимање предрачуна путем Интернета

 

Jун 2008.

Аутори:
Др Ратомир Ћировић и Вера Бјелица

Директор и одговорни уредник
Др Ратомир Ћировић

ПДВ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
- промет добара, услуга и закуп -

II измењено и допуњено издање

Привредни саветник, Београд, јун 2008. године,
обим 584 стране, ISBN 978-86-7323-058-0

Цена Приручника:

1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ износи: 6.000 динара;

2. За остале купце цена са ПДВ износи: 10.000 динара.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈЕ

У приручнику су обрађена сложена питања у примени пореских прописа у делатности грађевинарства, од примене ПДВ прописа у току изградње нових грађевинских објеката, адаптације, реконструкције и модернизације постојећих објеката, са посебним освртом на питања у вези са закупом непокретности и пореским третманом извршених улагања закупца у закупљени пословни простор, па до примене других пореских прописа: о порезу на пренос апсолутних права, порезу на доходак грађана, порезу на капиталне добитке и порезу на добит предузећа. Посебно поглавље приручника посвећено је актуелним мишљењима и ставовима надлежних органа који се односе на грађевинарство и промет непокретности.

Сматрамо да ће ово друго издање, као и претходно, допринети правилној и лакшој примени врло сложеног порескг система у области грађевинске делатности, од изградње до промета грађевинских објеката.

 


Предрачун - наруџбеницу
можете преузети на следећој страни!