ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
У ИЗДАЊУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

Једна од значајних издавачких делатности "Привредног саветника" су и периодична издања књига, приручника, публикација и образаца. У овим издањима првенствено се обрађује материја у областима:

  • Рачуноводства и пословних финансија,
  • Пореског система,
  • Прописа о ПДВ-у,
  • Пословања предузећа и предузетника,
  • Радних односа,
  • Законодавства и судске праксе,
  • Информационих техника у рачуноводственим и пословним системима,
  • и другим областима које су од интереса за пословне финансије и пословање предузећа.

Значајан број наших публикација изашао је у два, три и више издања.

 


ИЗДАЊА У 2011. ГОДИНИ:


Децембар 2011.

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

– усклађивање и регистрација привредних субјеката –

Прво издање,
Привредни саветник, Београд, децембар 2011 године,
обим 720 страна,
ISBN 978-86-7323-067-2

Цена са ПДВ за претплатнике : 6.000 динара

Цена са ПДВ за остала лица : 12.000 динара

Детаљније на наредној страни!

 


ИЗДАЊА У 2010. ГОДИНИ:


 

Август 2010.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Четврто измењено и допуњено издање,
Привредни саветник, Београд, август 2010 године,
обим 1448 страна, ISBN 978-86-7323-066-5

Цена са ПДВ:
за претплатнике на часопис "привредни саветник" 6.500 динара
за остала лица: 13.000 динара

Детаљније на наредној страни!


Фебруар 2010.

АНАЛИТИЧКИ
КОНТНИ ПЛАН
- за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике -

пето измењено и допуњено издање,
фебруар 2010.
oбим 204 стране,
ISBN 978-86-7323-064-1
цена са ПДВ: 2.500 динара

Детаљније на наредној страни!


Јануар 2010.

ПРИРУЧНИК
О ПРИМЕНИ КОНТНОГ ОКВИРА
У СКЛАДУ СА МРС/МСФИ
- за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике -

четврто измењено и допуњено издање,
јануар 2010. године.
обим 1.650 страна
цена са ПДВ:
за претплатнике на часопис "привредни саветник" 7.000 динара
за остала лица: 14.000 динара

Детаљније на наредној страни!


Октобар 2010.

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРЕДУЗЕЋА У EXCEL-у,
базе података, макрои и апликације

- треће измењено и допуњено издање-

Привредни саветник, Београд, октобар 2010. године,
обим 387 страна, ISBN 978-86-7323-065-8

Цена са ПДВ: 2.200 динара

Ово издање са вежбама које се испоручују на диску уз ову публикацију, потпуности је прилагођено функцијама и новом корисничком интерфејсу имплементираном у Microsoft Office 2007. као и 2010. За читаоце који у свом раду користе Microsoft Office 2003 или претходне верзије, и даље је доступно друго издање ове публикације из 2005. године, приказано као следећа публикација у овом прегледу

Детаљније на наредној страни!


Јун 2005.

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРЕДУЗЕЋА У EXCEL-у,
базе података, макрои и апликације

- друго измењено и допуњено издање-

Привредни саветник, Београд, јун 2005. године,
обим 363 стране, ISBN 86-7323-035-7

Цена са ПДВ: 1.800 динара

Ово издање, са вежбама које се испоручују на диску уз ову публикацију, употпуности је прилагођено функцијама и корисничком интерфејсу имплементираном у Microsoft Office 2003. и претходним верзијама Microsoft Office пакета

Детаљније на наредној страни!
ИЗДАЊА У 2008. ГОДИНИ:


Јун 2008.

ПДВ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
- промет добара, услуга и закуп -

- II измењено и допуњено издање -
јун 2008 године
обим 560 страна, ISBN 978-86-7323-058-0

Цена приручника:
1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ износи: 6.000 динара;
2. За остале купце цена са ПДВ износи: 10.000 динара.

Детаљније на наредној страни!


Април 2008.

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА
О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

- четврто измењено и допуњено издање -
aприл 2008 године
обим 425 страна, ISBN 978-86-7323-056-6

Детаљније на наредној страни!

ЗБИРКА ПРОПИСА О
БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

- четврто измењено и допуњено издање -
aприл 2008 године
обим 405 страна, ISBN 978-86-7323-057-3

Детаљније на наредној страни!

Цена комплета који се састоји од:

- "Приручника за примену прописа о буџетском рачуноводству", четврто измењено и допуњено издање април, 2008. година и

- "Збирке прописа о буџетском рачуноводству, четврто измењено и допуњено издање април, 2008. година, износи:

1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ износи: 3.000 динара;

2. За остале купце цена са ПДВ износи: 6.000 динара.


ИЗДАЊА У 2006. ГОДИНИ:


Јул 2006.

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ХИПОТЕЦИ
- историја и судска пракса -

јул 2006. године
обим 223 странe

цена са ПДВ: 2.400 динара

Детаљније на наредној страни!


Јун 2006.

КОМЕНТАР ЗАКОНА
О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ
- са прилозима IV, VII и VIII Директиве Европске унује-

јун 2006. године
oбим 239 страна, ISBN 86-7323-045-4
цена са ПДВ: 2.000 динара

Детаљније на наредној страни!


ИЗДАЊА У 2005. ГОДИНИ:

Maj 2005.

УГОВОРИ У ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА
- са примерима уговора и судском праксом -

мај 2005. године

oбим 850 страна, ISBN 86-7323-034-9
цена са ПДВ: 2.500 динара

Детаљније на наредној страни!


 

На почетак стране!