ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРЕДУЗЕЋА У ЕXCEL-у
друго измењено и допуњено издањеЦена: 2200 динара

Преузимање предрачуна путем Интернета

 

Октобар 2010.

Проф. др Константин Костић

Директор и одговорни уредник
др Ратомир Ћировић

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРЕДУЗЕЋА У EXCEL-у,
базе података, макрои и апликације

- треће измењено и допуњено издање-

Привредни саветник, Београд, октобар 2010. године,
обим 388 страна, ISBN 978-86-7323-065-8

Цена са ПДВ: 2.200 динара

 

ИЗ УВОДА У ПУБЛИКАЦИЈУ

Кад год сам уводио свој програм за вођење малог бизниса у неко предузеће, сретао сам се са протестима љутих противника увлачења корисника програма у шире концепције рада са компјутерском апликацијом. Они су заступали став да је величина софтверског пакета у његовој потпуности из аспекта корисника и да корисник (нити ико други) не треба да зна било шта о програмирању. То је ексклузиван посао професионалног програмера. Aли софтверске апликацију су све софистицираније и класични програмери у предузећу ће полако постати прошлост.
Када користите команде апликације или оперативног система, ваше интеракције контролише дизајн система. Добро дизајниран систем изгледа природно, са бесконачним могућностима. Међутим, пре или касније ви откријете ограничења система и не постоји такав систем код кога се то неће десити.
Када програмирате ви учите да сарађујете са својим компјутером. Системи су онолико једноставни или софистицирани колико ви изаберете да буду. Границе су одређене једино вашом способношћу да се изразите и, наравно, снагом вашег хардвера. Учећи да програмирате ви користите компјутер више као конверзацију са пријатељем, а мање као испуњавање неког формулара.

Visual Basic је најмоћнији интерактивни програмски језик који се користи на персоналним рачунарима. Уверен сам да ћете са Visual Basicom учинити много више у краћем времену него користећи C, C++, Pascal и сличне програме итд.

Visual Basic је почео као макро језик за базе података али је убрзо уједињен са апликацијама. Њему је дата улога једног отвореног алата за програмирање који може да оперише међу апликацијама и да их тако повезује. Object Linking and Embeding (OLE) је микрософтов дуго-промовисани стандард за укључење једног документа апликације у други. На најједноставнијем нивоу, OLE обезбеђује начин да се размењују подаци међу апликацијама. Међутим, он обезбеђује да се размењују и команде као и подаци.

Excel је прва апликација која је укључила Visual Basic for Applications. Тако је коначно добијен један фини начин да се програмирају апликације. Данас Visual Basic може да контролише све апликације Microsoft Office-а.
Идеја о укључивању макро језика у апликације није нова. Макрои омогућавају да се разни свакодневни задаци аутоматизују. Мада су многи од тих макро језика били моћни они су имали и неке фаталне недостатке:

Сваки макро језик је био другачији. Чак и међу апликацијама које је продавала једна иста компанија није било два слична макро језика.
• Макро језици су обично били везани за кориснички интерфејс - када се мењао кориснички интерфејс мењао се и језик. Стално је морао да се учи нови макро језик.
• Како је апликација расла тако су макро језици постајали компликованији и све мање разумљиви.
• Није било лаког начина да се једна апликација користи из друге апликације и није било никаквог начина да се активира макро једне апликације из друге апликације.

Aли Visual Basic for Applications је изгледа решио те проблеме:

Visual Basic је сада програмски стандард за Windows са преко 300.000 корисника широм света. Visual Basic for Applications је потпуно у складу са Visual Basic стандардом и саставни је део Office апликација.
Visual Basic for Applications користи стандардни језик и објекте које обезбеђује апликација. Ови објекти чине фундаменталне одлике апликације и мало је вероватно да ће се мењати.
• Објекти групишу одлике у хијерархију која је много разумљивија него ?равни? макро језици који се састоје од хиљада могућих команди.

Visual Basic for Aplications може да позове друге програме у Visual Basic for Applications чак и када су ови писани у другој апликацији. Подршка истовременом раду са више апликација уграђена је у Visual Basic for Applications на најнижем нивоу.

Visual Basic for Applications је више него макро јзик у Excel-у. То је језик за програмирање који можете да користите да би креирали апликације, решили пословне проблеме и аутоматизовали свакодневне задатке користећи Excel и друге апликације као блокове за градњу.
Visual Basic користи објекте за добијање инфромација и извршава акције у Excel-у. Објекти су блокови за градњу Excel-ове апликације; они обухватају видљиве аспекте Excel, као што је радни лист, као и невидљиве концепте као што је сетовање странице.
Excel има укупно око 80 објеката. Сваки објекат дозвољава да се контролишу различите одлике Excel-а. Користећи Visual Basic for Applications можете да чините следеће ствари са објектом:

Да поставите вредности својстава објекта.
• Да прочитате вредности својстава објекта.
• Прозовете методе објекта.

Уопштено говорећи, својства (properties) објекта контролишу приказ објекта, а методе извршавају акције над објектом. У пракси је ова разлика мање јасна. Права разлика између својстава и метода је семантичка: својства могу да се појаве на левој или десној страни од знака једнакости (=); методе могу да се појаве само на десној страни од знака једнакости.

Сваки објекат има многа различита својства и методе - само Range објекат има 88 метода и 46 својстава. Неки од ових својстава и метода су заједнички и за друге објекте, али највећи део њих је јединствен за Range објекат. Excel има око 1400 јединствених својстава и метода које се могу користити у Visual Basic for Applications. На срећу, Excel пружа неколико ствари да вам олакша програмирање:

Прво и најважније, можете да снимате своје акције у Excel-у користећи Visual Basic. После тога можете да прегледате кодове које је Excel генерисао током ваше акције.
Друго, Excel вам омогућава да извршавате кодове вашег програма линију по линију како се извршавају. Пошто можете да видите ефекат сваке линије док се она извршава, можете брзо да сагледате везу између параметара и метода.
Коначно, Excel обезбеђује помоћ (help) за највећи број елемената Visual Basic-а.

Ова књига није намењена програмерима - виртуозима свог посла. Ова књига је намењена онима који се свакодневно суочавају са потребом да у Excel-у састављају разне табеле, да те табеле претражују, анализирају и штампају резултујуће извештаје.

Полази се од главне књиге као законом дефинисаном медијуму за сакупљање података о пословању једног предузећа. Затим се залази у област праћења основних средстава, материјала и инвентара, недовршене производње, готових производа, робе, калкулација цене коштања производње и продајне цене производа, праћења купаца и добављача, обрачуну зарада, доприноса и пореза на зараде, кадровске евиденције и пословних резултата. Водећи читаоца кроз овај део информационог система предеузећа постепено му се откривају разна практична решења како се користи Visual Basic for Applications.

Програмске апликације које се нуде у овој књизи су настале прерадом апликација из програма за вођење малог бизниса ?БОЗИЦ?. То је најкомплекснији програм за књиговодство у малим и средњим предузећима на српском тржишту софтвера који је направљен у ЛОТУС-у 1-2-3. Веома добро је прихваћен на тржишту и његово успешно увођење у предузећима охрабрило је аутора ове књиге у уверењу да се књиговође не посматрају више као пуки оператери за попуњавање формулара на екрану већ они треба да рачунар прихвате као помоћно средство за подршку свом креативном раду на прикупљању, складиштењу, обради, анализи и издавању информација у вези са пословањем њиховог предузећа.

Рад са електронским табелама се може максимално прилагодити уходаном начину рада са папирним документима што значајно смањује одбојност књиговођа према непознатим и збуњујућим прозорчићима на екрану његовог компјутера у случају компликованих интерфејса. Уместо папирних докумената књиговођа на екрану види електронску табелу чији дизајн може да буде верна имитација папирног документа. Уместо оловком и гумицом књиговођа барата тастатуром и мишем. A онда књиговођа полако открива безбројне могућности које му пружа електронска табела код разних прорачуна, табеларних и графичких приказа, штампања извештаја.
Како расте сигурност књиговође у раду са електронским табелама тако се јављају све већи захтеви за даљом аутоматизацијом разних процеса у раду са пословном документацијом. Сада
Visual Basic for Aplications долази до пуног изражаја јер својом једноставношћу дозвољава свакоме ко зна да ради у електронским табелама Excel-а да једноставно аутоматизује оне низове операција које често користи.
Aко се међу књиговођама усвоји рад на пословној документацији у
Microsoft Office-у (пре свега Excel-у) као општеприхваћени стандард, онда се ствара основа за разменом практичних искустава и решења у Excel-у, за формирање институција које ће се бавити развојем апликација и подршку корисницима тих апликација. Часописи за саветовање књиговођа ће онда имати и саветодавну улогу по питању преноса законских решења у електронске табеле.

Наше средње школе и факултети сада обучавају своје ђаке и студенте да користе Microsoft Office. Куповином рачунара обично се обезбеђује и Microsoft Office. Значи да више нема разлога да мала и средња предузећа не користе Microsoft Office за вођење својих пословних књига. Запослени радници у књиговодству су некада морали да знају да куцају на писаћој машини. Данас је рад у Microsoft Office-у стандард за рад у канцеларији. Дакле, класични програмер - експерт тешко ће наћи место у малом или средњем предузећу у коме би пројектовао програме за вођење пословних књига предузећа. Тамо су пре потребни експерти послова који се прате пословним књигама, са знањем рада на Microsoft Officе-у.