Електронска пријава за саветовање

 

 

 

 

 

24. фебруар 2012.

„ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“
организује

С А В Е Т О В А Њ Е
на тему:

САСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2011. ГОДИНУ


одржаће се
20. марта 2012. године у Београду, Хотел "ЗИРА"

 

 

bla

Сви учесници саветовања добијају CD: Радне табеле за састављање консолидованих финансијских извештаја за 2011. годину.

На CD-у се налазе радне табеле у Excelu, за матично правно лице и за зависна правна лица, у форми радних листова, у које се уносе подаци из појединачних финансијских извештаја матичног и зависних правних лица за текућу и претходну годину. На CD-у је и посебна радна табела у коју се уносе подаци из појединачних финансијских извештаја за зависно правно лице из иностранства.

CD садржи и посебне радне табеле за консолидовање финансијских извештаја на нижем и вишем нивоу.

Поред радних табела намењених за кориснике, на CD-у су дате посебне радне табеле са примерима попуњених финансијских извештаја.

Детаљна објашњења о раду са радним табелама које се налазе на CD-у биће дата на саветовању.

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА


 

НА ПОЧЕТАК СТРАНЕ