ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

 


 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА ЈЕДНОДНЕВНИ ONLINE СЕМИНАР:

ПДВ У ГРАЂЕВИНСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ
И ПРИМЕНА НОВОГ МСФИ 15 У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

28. јануар 2021. године.

Полазник - Физичко лице
Име*:
Презиме*:
Контакт телефон*:
Контакт е-пошта*:

Правно лице (које сноси трошкове)
Назив правног лица:
Седиште и адреса:
ПИБ*:
Особа за контакт*:
Контакт телефон*:

* Обавезно поље