ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

 


 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА

ONLINE СЕМИНАР
ПРЕЛАЗАК НА ПРВУ ПРИМЕНУ МСФИ 16 ЛИЗИНГ
И ПДВ АСПЕКТИ ЛИЗИНГА

20. април 2021. године

 

Полазник - Физичко лице
Име:*
Презиме:*
Контакт е-пошта:*

Правно лице (које сноси трошкове)
Назив правног лица:
Седиште и адреса:
ПИБ:*
Особа за контакт: *
Контакт телефон: *

* Обавезно поље