ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
ОБУКА
ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

 

ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ ПОХАЂАЊА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОБУКЕ

 


У ОРГАНИЗАЦИЈИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

КУРС ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПРЕМА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА,
МАРТ 2011. ГОДИНЕ


ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКАСАЛЕ ЗА ОБУКУ У СЕДИШТУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

 

 

 

 

20. фебруар 2011

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА
ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

У организацији:

ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

у сарадњи са
ПРИВРЕДНИМ САВЕТНИКОМ
и
ВИСОКОМ ПОСЛОВНОМ ШКОЛОМ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Почетак: 11.03.2011. до 11.06.2011. године.
Пријаве до 05.03.2011. године.
Број часова: 120 часова практичне и теоријске наставе.
Просторије: Привредне коморе Београда, Кнеза Милоша бр. 12.

У "Привредном саветнику" бр. 6/2011, на страни 140. објављена је информација о најави специјалистичке обуке за пореско саветовање у организацији Привредне коморе Београда. На овој страни преносимо текст најаве специјалистичке обуке, из "Привредног саветника" бр. 6/2011.


СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

У оквиру реформе пореског система Републике Србије, која је започета у 2001. години, донети су потпуно нови порески закони. Радикалне промене извршене су нарочито доношењем Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о порезу на додату вредност. Имајући у виду комплексност законске регулативе којом се уређује област јавних прихода, пред пореску администрацију и пореске обвезнике стављају се нови задаци. Пореским стручњацима неопходна су нова знања и искуства која су потребна да би се порески прописи могли оптимално спровести. Ови стручњаци треба да буду свестрано оспособљени како би могли компетентно да обављају пореске послове.

Да би порески обвезници могли да искористе не мала права која им по прописима припадају, као и да извршавају обавезе у законом прописаним роковима, неопходни су им порески савети од стране стручњака који су стекли специјализована знања из области материјалних и процесних пореских прописа, као и других прописа који су директно или индиректно везани за пореску материју (прописи из области рачуноводства и ревизије, прекршајно и кривично законодавство и др.).

Услед великог интересовања и потребе привреде за овим видом пословне едукације и усавршавања

ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА

у сарадњи са
"ПРИВРЕДНИМ САВЕТНИКОМ"
и
"ВИСОКОМ ПОСЛОВНОМ ШКОЛОМ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА"

по четврти пот

Расписује конкурс за упис на

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКУ ОБУКУ ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Циљ специјалистичке обуке је да се обезбеди квалитетно и ефикасно оспособљавање кадрова за рад на примени пореских прописа, однпсно за рад у пореској администрацији, за рад на пореским пословима у привредним друштвима и у институцијама и организацијама јавног сектора, као и за обављање послова пореског саветовања.

У току обуке полазници ће пролазити кроз интензивни интерактивни рад, који ће им омогућити да добију заокружено специјалистичко образовање из пореске материје. Поред теоријских, са кандидатима ће се расправљати и практична питања која се односе на поступак утврђивања, наплате и контроле јавних прихода.

Специјалистичка обука се реализује кроз 120 часова практичне и теоријске наставе која пружа могућност за добијање заокруженог специјалистичког образовања из области пореских прописа и пореске администрације, као и других прописа који су директно или индиректно везани за пореску материју.

У оквиру обуке, кроз оптималан однос практичне и теоријске наставе, проучаваће се следеће областо:

Литература: Обука ће бити пропраћена стручном литературом.

Програм специјалистичких студија реализују предавачи / експерти из области пореског права и пореске администрације:

- уноверзитетски професори: проф. др Мирко Кулић, проф. др Хасиб Хрустић, проф. мр Мирјана Медојевић;

- државни порески службениси: Ирина Стевановић Гавровић - Министарсто финансија, Зоран Васић, Душица Баста - Пореска управа;

- као и Снежана Величковић, саветник за порески систем и директор Центра за економску политику, преструктуирање и развој Привредне коморе.

Посебна погодност за све учеснике специјалистичке обуке за пореско саветовање је да се свом учесницима пружа могућност да спецификују своја посебна интересовања и да их, кроз форму питања, унапред упуте предавачима и тиме остваре погодност да добију стручне одговоре на своје упите и решења својих конкретних проблема, чиме утичу на прилагођавање садржаја програма обуке својим конкретним захтевима и потребама.

Котизација: 100.000 динара плус ПДВ, могућност плаћања у 2 месечме рате.

Почетак наставе 11. марта 2011. године.
Пријављивање до 5. марта 2011. године.
Настава се одржава петком од 16.30 до 19.45 и суботом од 9.00 до 14.15 у Привредној комори Београда, Кнеза Милоша бр. 12, Београд.

У циљу одржавања високог квалитета рада, број полазника је ограничен.
Преузимање програма након пријављивања: Привредна комора Београда, Центар за пословно образовање и унапређење квалитета, Кнеза Милоша 12, Београд.

Детаљније информације се могу добити преко телефона Привредне коморе Београда:
- на број 011/3625-149 и 064/876-0012, контакт особа Снежана Величковић, директор Центра за економску политику, преструктуирање и развој, и
- на број 011/3619-472, контакт особа: Барбара Станишић, директор центра за пословно образовање и унапређење кбалитета.

Верујемо да ћете препознати значај едукације у овој области.

ПРЕДЕСДНИК ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Др Милан Јанковић

 


Образац за пријаву за похађање специјалистичке обуке за пореско саветовање, објављен у "Привредном саветнику" бр. 16/2010 може се преузети са доњег линка или са линка на левом плавом пољу ове стране, у pdf формату.

Попуњен и оверен образац доставити на телефакс бр. (011) 3618-003 или на мејл адресу: [email protected]

 

На почетак стране!