ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАЗАЦА

 

 

14. фебруар 2011.

 

НОВИ ПОРЕСКИ ОБРАСЦИ ПБ 1, ПК И ПК1

У „Службеном гласнику РС“, бр. 8 од 11. фебруара 2011. године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица. Детаљне информације о изменама и допунама у овом правилнику објавили смо у „Привредном саветнику“ бр. 6/2011 који се отпрема претплатницима данас 14. фебруара 2011. године.

У члану 6. овог правилника утврђено је да се обрасци ПБ 1, ПК и ПК 1 замењују са новим обрасцима ПБ 1, ПК и ПК 1.

Свим претплатницима, ови обрасци биће испоручени у „Привредном саветнику“ бр 6/2011.

Лица која су купила комплете образаца у издању Привредног саветника, а нису претплатници на часопис „Привредни саветник“ као и заинтересовани претплатници, нове обрасце ПБ 1, ПК и ПК 1 могу преузети, у pdf формату, са линкова на левом плавом пољу ове странице.