22. фебруар 2011.

ПОДАЦИ О КАМАТНИМ СТОПАМА ЗА ОБРАЧУН КАМАТА ВАН ДОХВАТА РУКЕ

 

14.02.2011.

Преузимање нових пореских образаца
ПБ 1, ПК и ПК 1

 

 

 

22. фебруар 2011.

 

УТВРЂЕНИ СУ ПОДАЦИ О КАМАТНИМ СТОПАМА ЗА ОБРАЧУН КАМАТА ВАН ДОХВАТА РУКЕ

 О обрачуну камата ван дохвата руке по основу зајма, односно кредита од повезаних лица писали смо у ПС 6/2011 године.

Наиме, за утврђивање износа камате која би по тржишним условима (по принципу „ван дохвата руке“) била обрачуната на зајмове, односно кредите међу повезаним лицима користе се:

- за зајам, односно кредит одобрен у динарима, просечно пондерисана референтна каматна стопа утврђена за порески период за који се подноси порески биланс,

- а у случају девизног зајма, односно кредита, просечно пондерисана каматна стопа по којој су се домаће банке задуживале у иностранству у пореском периоду за који се подноси порески биланс, за сваку валуту посебно.

Просечно пондерисану референтну каматну стопу која се примењује код зајмова/кредита одобрених у динарима, односно просечно пондерисану каматну стопу по којој су се домаће банке задуживале у иностранаству која се примењује у случају девизног зајма/кредита од повезаног лица утврђује Народна банка Србије на захтев Министарства финансија. Податке о висини каматних стопа објављује Министарство финансија.

Уколико податак о просечној пондерисаној каматној стопи за порески период за који се подноси порески биланс није утврђен користи се последњи утврђен податак.

На захтев Министарства финансија Народна банка Србије је објавила податке о каматним стопама које се користе за обрачун камата ван дохвата руке.

Просечно пондерисана каматна стопа на репо аукцијама Народне банке Србије за 2010. годину

  • 8,97%

Просечно пондерисана каматна стопа по којој су се домаће банке задуживале у иностранству за 2010. годину

  • у еврима – 3,42%
  • у швајцарским францима – 1,68%

 

Подаци о просечним пондерисаним каматним стопама по којој су се домаће банке задуживале у иностранству у другим валутама (амерички долар, британска фунта итд.) још нису утврђени. Чим ови подаци буду утврђени објавићемо их у нашим публикацијама, као у путем сајта.

Подаци о каматним стопама за обрачун камата ван дохвата руке биће објављени на сајту Народне банке Србије www.nbs.rs у одељку Статистика.