ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 3/2021

 

Реч редакције

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

Поштоване колегинице и колеге, Редакција Билтена определила се за то да овај број посвети области заштите права на суђење у разумном року.

 

Закон о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – др. закон, 78/2011 – др. закон, 101/2011 и 101/2013) је одредбама чл. 8а, 8б и 8в, чија примена је почела 22.05.2014. године, у правни поредак Републике Србије увео ново правно средство – захтев за заштиту права на суђење у разумном року, којим се штити Уставом (чл. 32) гарантовано право на заштиту права на суђење у разумном року. Наведене одредбе биле су у примени до ступања на снагу Закона о заштити права на суђење у разумном року („Сл. гласник РС“, бр. 40/15) – 01.01.2016. године, који је требало да на свеобухватан начин регулише ову материју.

 

Доношењем посебног закона почиње интензивнији развој судске праксе привредних судова у овој области. У том смислу приредили смо известан број сентенци из одлука Привредног апелационог суда. 

 

Такође, у овом броју поново објављујемо реферат др Драгише Слијепчевића, сада судије Врховног касационог суда, са темом „Судска заштита права на суђење у разумном року“, као и реферат др Наташе Плавшић, сада судије Уставног суда, са темом „Пракса Европског суда за људска права у вези са неизвршењем правноснажних пресуда домаћих судова у којима је дужник предузеће са већинским друштвеним капиталом“. Најзад, објављујемо и реферат судије Јасминке Обућине, председника Привредног апелационог суда, на тему „Повреда права на суђење у разумном року у стечајним поступцима“.

 

Надамо се да ће Вам овај Билтен бити од значајне користи у вашем раду

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Татјана Ђурица

 

 

На почетак стране!