ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2020.

Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 3/2020
Београд, мај 2021. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
који су утврђени на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаним дана 18.03. и на седници Одељења за привредне преступе одржаној дана 18.03.2021. године

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

3. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

4. СТЕЧАЈНО ПРАВО

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

 

II. РЕФЕРАТИ

Др Драгиша Б. Слијепчевић
судија Врховног касационог суда,

Др Марко Радовић
саветник Врховног касационог суда

 

На почетак стране!