ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:




Архива 2020.

Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 1 и 2/2020
Београд, јули 2020. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО КРОЗ ПРАКСУ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА (2015-2020)

I. Стварно правни послови

1. Питања и одговори

2. Сентенце

 

II. Спорови ради заштите интелектуалне својине

1. Питања и одговори

2. Сентенце

 

III. Уговори и остали спорови из других области материјалног права

1. Питања и одговори

2. Сентенце

 

На почетак стране!