ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 3/2020

 

Реч редакције

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

Пред вама је нови број Билтена судске праксе Привредног апелационог суда.

У Билтену су објављени одговори на питања постављена од стране првостепених привредних судова из области парничног поступка, материјалног права, извршног поступка, стечајног поступка као и привредних преступа.

Први пут после дугог низа година, услед тешке епидемиолошке ситуације, није било услова да се организује традиционално саветовање привредних судова. Отуда је изостала могућност да се предлози одговора размотре и на саветовању те да се развије дискусија судија првостепених судова, колега правника из привреде и колега адвоката, која је увек доприносила темељном сагледавању значаја сваког спорног правног питања.

Одговори на постављена питања усвојени су на седници Одељења за привредне спорове и Одељења за привредне преступе, одржаној дана 18.03.2021. године.

У Билтену је објављен и реферат са актуелном темом: „Судска заштита oд незаконитог отказа уговора о раду у стечајном поступку“, аутори др Драгиша Слијепчевић и др Марко Радовић.

Захваљујемо ауторима реферата на учешћу и доприносу у изради овог Билтена.

Захваљујемо судијама Привредног апелационог суда на истрајности у напору да се и под овако измењеним околностима одржи препознатљив квалитет обрађеног материјала

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Татјана Ђурица

 

 

На почетак стране!