ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2020.

Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 1 и 2/2020

 

Реч редакције

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

Овај број тематског Билтена посвећен је прегледу праксе привредних судова из области материјалног права у периоду од 2015. до 2020. године.

Садржину овог Билтена чине одговори на питања првостепених судова усвојених на седницама Одељења за привредне спорове, као и преглед сентенци из одлука, а из области примене материјалноправних прописа, осим Закона о облигационим односима.

Надамо се да ће Вам обједињена пракса и ставови из тематских области убрзати и олакшати рад.

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Татјана Ђурица

 

 

На почетак стране!