ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 4/2019

 

Реч уредника

 

Одељење судске праксе Привредног апелационог суда, у овом броју Билтена судске праксе привредних судова објављује избор сентенци који је Редакциони одбор сачинио из одлука Привредног апелационог суда, у нади да ће објављивањем наведених сентенци решити многе дилеме које су се појавиле у пракси. Сентенце су изабране из области парничног поступка, материјалног права, стечајног права, извршног поступка и привредних прес-тупа. Такође, Билтен садржи и правна схватања усвојена на седници Одељења за привредне спорове одржаној 25.12.2019. године.

 

У овом броју објављујемо и реферат Данијеле Дукић, судије Привредног апелационог суда, Татјане Тодоровић, судије Привредног суда у Крагујевцу и Марка Радовића, судије Привредног суда у Београду на тему „Међународноправни аспекти заштите људских права у пословном окружењу (с посебним освртом на Руководећа начела УН)“.

 

Надамо се да ће материјал објављен у овом Билтену помоћи у раду и допринети уједначеном поступању

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Татјана Ђурица

 

 

На почетак стране!