ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 2/2019

 

Реч уредника

 

Привредни апелациони суд је у складу са вишегодишњом традицијом и ове године припремио тематски број Билтена који садржи објављене сентенце, одговоре на питања привредних судова усвојене на седицама овог суда и реферате на тему из одређене правне области, у овом броју на тему стечаја.

 

С обзиром на то да је од објављивања тематског билтена на тему стечаја прошло више годинa, да је последњи тематски број о стечају објављен пре ступања на снагу Закона о стечају који је више пута мењан, сматрали смо је да је управо ова правна област актуелна и за привредне судове и за остале кориснике.

 

Избор сентенци, одговора на питања привредних судова, као и реферата, на тему стечајног поступка, због обима материјала ограничен је на период од 2015. године до данас. Извршен је према значају појединих спорних питања у пракси.

 

Надамо се да ће овај тематски број бити користан у раду привредних судова, као и корисника којима је стечајни поступак важан у обављању њихових професионалних активности.

 

С поштовањем,

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Јасмина Стаменковић

 

 

На почетак стране!