ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 1/2019

 

Реч уредника

 

У складу са вишегодишњом праксом Привредног апелационог суда, а у ранијем периоду и Вишег трговинског суда, први број Билтена судске праксе привредних судова у 2019. години представља збирку одабраних сентенци из судских одлука донетих у претходној години.

 

Као и до сада, циљ издавања билтена овакве садржине је благовремено информисање корисника у привредним судовима, али и изван њих, о ставовима другостепеног суда израженим у одлукама по жалбама, као и уједначавање судске праксе.

 

Одељење судске праксе се приликом избора сентенци (одлука) руководило са два принципа. Први се односи на информисање о ставовима заузетим поводом нових спорних питања у вези са применом нових прописа или у вези са новим тумачењем процесних или материјалних прописа.

Због континуираних персоналних промена и у циљу упознавања младих колега са досадашњом праксом, одређени број сентенци се односи на питања која су већ разјашњена у претходном периоду, па је подсећање на њих био други принцип у раду одељења. Сентенце су систематизоване на уобичајени начин, према карактеристичним правним областима.

 

Надамо се да ће Билтен који је пред нама постићи своју сврху и допринети остварењу наведених циљева.

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Јасмина Стаменковић

 

 

На почетак стране!