ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 4/2018
Београд, јануар 2019. године

 

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

 

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
који су утврђени на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 8.11.2018., и 9.11.2018. године и на седници Одељења за привредне преступе одржаној дана 5.12.2018. године 7

 

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

3. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

4. СТЕЧАЈНО ПРАВО

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

 

II. РЕФЕРАТИ

 

Др Драгиша Б. Слијепчевић, Судија Уставног суда Републике Србије

СУДСКО УТВРЂЕЊЕ ЦЕНЕ ПРИНУДНОГ ОТКУПА И ПРОДАЈЕ АКЦИЈА

 

Гордана Ајншпилер-Поповић, Судија Врховног касационог суда

УТИЦАЈ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА НА ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЈЕМЦА

 

Др Мирко Васиљевић, редовни професор Универзитета у Београду – Правни факултет, председник Сталне арбитраже при Привредној комори Србије

ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА СРБИЈЕ - МОЖЕ ЛИ БОЉЕ

 

Др Милан Шкулић, судија Уставног суда Србије, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ, ПРЕКРШАЈИ И КРИВИЧНА ДЕЛА У СВЕТЛУ НАЧЕЛА NE BIS IN IDEM

 

др Гордана Станковић, редовни професор

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА РАСПРАВНОГ НАЧЕЛА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

 

Проф. др Никола Бодирога, Правни факултет у Београду

О НЕКИМ ПРЕДЛОЗИМА ЗА ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

 

Јасминка Обућина, председник Привредног апелационог суда

ПОВЕРИОЦИ ИЗ УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

 

 

Бранко Станић, судија Врховног касационог суда

Татјана Матковић-Стефановић, судија Привредног апелационог суда

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

 

Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда

ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ – ПРЕДЛОЗИ СА КОМЕНТАРИМА

 

На почетак стране!