ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 2 и 3/2018
Београд, 24. август 2018. године

 

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

 

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ („Службени гласник РС“, бр. 106/15, бр. 106/16 – аутентично тумачење и бр. 113/17 – аутентично тумачење)

 

II. СЕНТЕНЦЕ

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ („Службени гласник РС“, бр. 106/15, бр. 106/16 – аутентично тумачење и бр. 113/17 – аутентично тумачење)

 

III. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ („Службени гласник РС“, бр. 31/11, бр. 99/11 – други закон, бр. 109/13 – одлука УС, бр. 55/14 и бр. 139/14)

 

IV. СПОРНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ЗАКОНА О СУДСКИМ ТАКСАМА У ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

 

 

V. РЕФЕРАТИ

 

Младен Николић, судија Привредног апелационог суда

ГОДИНУ ДАНА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ (Запажања) (Билтен ПАС 3/17 стр. 445-479)

 

Проф. др Никола Бодирога, Правни факултет Универзитета у Београду

О НЕКИМ НОВИНАМА У ЗАКОНУ О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ(Билтен ПАС 4/16 стр. 489-529)

 

Татјана Матковић Стефановић, судија Привредног апелационог суда

НАМИРЕЊЕ НОВЧАНИХ ПОТРАЖИВАЊА НАСТАЛИХ ИЗ КОМУНАЛНИХ И СРОДНИХ ДЕЛАТНОСТИ (Билтен ПАС 1/17 стр. 155-164)

 

Младен Николић, судија Привредног апелационог суда

ЗАЈЕДНИЧКА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ (Билтен ПАС 4/16 стр. 529-540)

 

Проф. др Никола Бодирога, Правни факултет Универзитета у Београду

О НЕКИМ НОВИНАМА У ЗАКОНУ О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ(Билтен ПАС 4/16 стр. 489-529)

 

Проф. др Никола Бодирога, Правни факултет Универзитета у Београду

ЗАХТЕВ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗРШЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕПЛНОСТИ (Билтен ПАС 4/15 стр. 479-493)

 

Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда

РАЗЛОЗИ ТРАЈАЊА СУДСКОГ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА (Билтен ПАС 4/15 стр. 495-525)

 

На почетак стране!