ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 4/2018

Реч редакције

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

Одељење судске праксе Привредног апелационог суда са седиштем у Београду у овом броју Билтена судске праксе привредних судова објављује одговоре Одељења за привредне спорове и Одељења за привредне преступе Привредног апелационог суда, на питања постављена од стране првостепених судова из области парничног поступка, материјалног права, статусних спорова, извршног поступка, стечајног права, као и привредних преступа.

 

Предлози одговора које је дао Привредни апелациони суд разматрани су на традиционалном саветовању судија Привредних судова на Златибору одржаном у септембру 2018. године. Коначни одговори које Вам чинимо доступним у овом Билтену, усвојени су на седници Одељења Привредног апелационог суда одржаној дана 08.11.2018. године, 09.11.2018. године и 05.12.2018. године.

 

При усвајању наведених одговора суд је имао у виду и дискусију вођену на наведеном саветовању, као и различита становишта поводом одређених питања изнесена на истом.

 

У овом Билтену се налазе и реферати, који су изложени на саветовању привредних судова на Златибору и то реферати: др Драгиша Слијепчевић, судија Врховног касационог суда, на тему: „Судско утврђење цене принудног откупа и продаје акција“, Гордана Ајншпилер Поповић, судија Врховног касационог суда, на тему: „Утицај стечајног поступка на правни положај јемца“, др Мирко Васиљевић, редовни професор Универзитета у Београду – Правни факултет, председник Сталне арбитраже при Привредној комори Србије на тему: „Закон о привредним друштвима србије-може ли боље“, др Милан Шкулић судија Уставног суда Србије, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду на тему: „Привредни преступи, прекршаји и кривична дела у светлу начела ne bis in idem“, др Гордана Станковић, редовни професор, на тему „Операционализација расправног начела у парничном поступку“, Проф. др Никола Бодирога, Правни факултет у Београду, на тему: „О неким предлозима за измене закона о извршењу и обезбеђењу“, Јасминка Обућина, председник Привредног апелационог суда на тему: „Повериоци из уговора о финансијском обезбеђењу у стечајном поступку“, Бранко Станић, судија Врховног касационог суда и Татјана Матковић-Стефановић, судија Привредног апелационог суда на тему: „Измене и допуне закона о привредним друштвима“, Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда на тему: „Измене Закона о извршењу и обезбеђењу – предлози са коментарима“

 

Надамо се да ће Вам објављени одговори на спорна правна питања, као и објављени реферати, помоћи, олакшати и убрзати рад.

 

 

Заменик главног и одговорног уредника Билтена, Судија

Татјана Ђурица

 

На почетак стране!