ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 1/2018

Реч уредника

 

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

Први овогодишњи Билтен судске праксе привредних судова, који носи ознаку 1/18, садржи поједине сентенце из одлука Привредног апелационог суда, и то сентенце из области материјалног права, парничног поступка и извршења и обезбеђења, као допуну материјала објављеног у Билтену 4/17, као и сентенце из одлука из области привредних преступа и из одлука донетих у поступцима по приговору или жалби странке као правним средствима којима се штити право странке на суђење у разумном року. Објављивањем сентенци у два узастопна броја Билтена, и то из одлука донетих у свим материјама у којима поступа, Привредни апелациони суд врши своју функцију уједначавања судске праксе првостепених привредних судова.

 

Билтен садржи и три реферата, у којима су обрађена актуелна спорна питања, и то реферат судије Јасминке Обућине, председника Привредног апелационог суда, на тему „Продаја стечајног дужника као правног лица“, реферат Боривоја Миљковића, вишег судијског сарадника Привредног апелационог суда, на тему „Услови остваривања права из уговора о осигурању имовине“, и реферат Марка Томића, вишег судијског сарадника Привредног апелационог суда, на тему „Право члана друштва са ограниченом одговорношћу на учешће у раду седнице скупштине друштва на којој се одлучује о његовом искључењу“.

 

Надамо се да ће вам овај Билтен олакшати рад у поступању.

 

Главни и одговорни уредник Билтена, Судија

Јелена Вилдовић Живковић

 

На почетак стране!