ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 3/2017
Београд, 28. децембар 2017. године

 

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

 

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
који су утврђени на седницама Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаним дана 16.11.2017., 17.11.2017., 20.11.2017. и 30.11.2017. године и на седници Одељења за привредне преступе одржаној дана 17.11.2017. године

 

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

3. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

4. СТЕЧАЈНО ПРАВО

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

 

II. РЕФЕРАТИ

Гордана Ајншпилер-Поповић, Судија Врховног касационог суда

НАПЛАТА ПО БАНКАРСКОЈ ГАРАНЦИЈИ ПО РАСКИДУ УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА

 

Бранко Станић Судија Врховног касационог суда

ПРИНУДНИ ОТКУП ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИХ АКЦИЈА

 

Др Мирко Васиљевић, редовни професор Универзитета у Београду – Правни факултет председник Сталне арбитраже при Привредној комори Србије

ОБЈЕКТИВНА АРБИТРАБИЛНОСТ У КОМПАНИЈСКОМ ПРАВУ (Arbitrability Ratione Materiae in Company Law)

 

Др Милан Шкулић, судија Уставног суда Србије редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ГЛОБАЛНЕ И СИСТЕМАТСКЕ/СИСТЕМСКЕ ПРЕВАРЕ У ПРИВРЕДНОМ ПОСЛОВАЊУ

Проф. др Никола Бодирога, Правни факултет у Београду

КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ПОЈЕДИНА РЕШЕЊА НОВОГ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

 

Младен Николић, судија Привредног апелационог суда

ГОДИНУ ДАНА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

 

др Наташа Плавшић, заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права

ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ВЕЗИ СА НЕИЗВРШЕЊЕМ ПРАВНОСНАЖНИХ ПРЕСУДА ДОМАЋИХ СУДОВА У КОЈИМА ЈЕ ДУЖНИК ПРЕДУЗЕЋЕ СА ВЕЋИНСКИМ ДРУШТВЕНИМ КАПИТАЛОМ

На почетак стране!